Felhasználási feltételek - myOwn.hu

Felhasználási feltételek

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS FELTÉTELEK

myown.hu 
– a MYOWN SHOP SRL társaság kereskedelmi elnevezése, román jogi személy, székhelye: Str. Argentina nr.25, 1st District, Bukarest, Románia, 011753, Cégbejegyzési száma J40/7046/2019 és RO41188298.

Eladó – myown.hu.

Vásárló - bármely olyan természetes személy, aki betöltötte a 16. életévét vagy bármely jogi személy vagy entitás, amely Rendelést ad le.

Weboldal - a myown.hu webcímen és az ahhoz tartozó domain-eken működő online üzlet.

Rendelés - egy elektronikus dokumentum, amely az Eladó és Vásárló közötti kommunikációs formát jelenti és amely segítségével a Vásárló a weboldalon keresztül továbbítja az Eladó számára azt az információt, mely szerint a Weboldalról Javakat szándékozik beszerezni.

Javak - a Weboldalon megjelenített bármely termék, a Rendelésben említett termékeket is ideértve, amelyeket az Eladó a megkötött Szerződés szerint a Vásárlónak szolgáltatni fog.

Termékek - bármely termék, azokat a Rendelésben említett dokumentumokat is ideértve, amelyeket az Eladó a Vásárlónak szolgáltatni fog.

Kampány - korlátozott és előre meghatározott készlettel rendelkező véges számú Termék kereskedelmi célú bemutatása az Eladó által meghatározott korlátozott ideig

Szerződés - az Eladó és a Vásárló között távolról kötött szerződés, mely megkötéséhez nem szükséges az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte

Tartalom - magában foglalja a következőket:
- a weboldalon szereplő minden információ, amelyre rá lehet keresni, amelyet meg lehet tekinteni vagy amelyhez más módon hozzá lehet férni egy elektronikus eszközt használva;
- bármely olyan e-mail tartalma, amelyet az Eladó küld a Vásárló számára elektronikus eszközzel és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel;
- bármely információ, amelyet az Eladó egy alkalmazottja/munkatársa a Vásárló számára bármely eszköz révén közölt, a Vásárló által megjelölt vagy meg nem jelölt kapcsolattartási információk szerint;
- információk az Eladó által egy adott időszakban forgalmazott Termékekkel és/vagy alkalmazott árakkal kapcsolatban;
- információk az Eladóval partneri szerződésben megállapodott harmadik fél által egy adott időszakban forgalmazott Termékekkel és/vagy alkalmazott árakkal kapcsolatosan;
- az Eladóra vonatkozó információk, vagy annak egyéb speciális információi.

Értékelés - egy Termék tulajdonosa vagy kedvezményezettje által írt írásbeli értékelés, értékelést, amelyet saját tapasztalat alapján fogalmaznak meg, illetve az alapján, hogy az illető mennyire képes minőségi megjegyzéseket tenni és azt elmondani, hogy a Termék betartja vagy nem a gyártó által említett sajátosságokat.

Minősítés - egy Vásárló elégedettségi szintjének kifejezési módja egy termékkel szemben. A minősítést csillagok formájában fejezik ki, minden Terméket egy csillagtól öt csillagig terjedő skálán lehet osztályozni. Ezt az elégedettségi szintet mindig társítják a Vásárlónak egy termékről írt Értékelésével.

Megjegyzés - kritikus célú megjegyzés egy Értékeléssel vagy egy másik megjegyzéssel kapcsolatosan.

Dokumentum - jelen Felhasználási feltételek

Kereskedelmi Közlemények - bármely típusú elküldött üzenet (mint amilyen az: e-mail/SMS/telefonos üzenet/mobile push/webpush/stb.), amely általános és tematikus információkat tartalmaz, továbbá információkat tartalmaz az Ön által megvásárolt termékhez hasonló vagy azt kiegészítő termékekről, az ajánlatokról és a kedvezményekről, a „Kosaramba” helyezett Termékekről, valamint egyéb olyan kereskedelmi közlemények is, mint amilyenek a piackutatás és a véleménykutatás.

Tranzakció – egy Terméknek az myown.hu általi eladásából eredményezett összeg bevételezése vagy visszafizetése a Vásárlótól vagy a Vásárló számára, az Eladó által elfogadott kártyafeldolgozó szolgáltatásai használatával, függetlenül a kézbesítés módjától.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1. Azzal, hogy a weboldalon egy Rendelést regisztrál, a Vásárló egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy e-mail), amellyel az Eladó a kereskedelmi műveleteit lebonyolítja.

2.2. Az értesítés, amelyet a Vásárló a Rendelés leadása után kap, tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus formában (e-mail) vagy telefonon történik.

2.3. Indokolt esetben az Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy módosítsa a Rendelésben szereplő Termékek mennyiségét. Ha a Rendelésben szereplő Termékek mennyiségét módosítja, értesítést küld a Vásárlónak a Rendelés leadásakor az Eladó rendelkezésére bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon és visszatéríti a kifizetett összeget.

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor tekintik megkötött szerződésnek, amikor a Vásárló az Eladótól, elektronikus postán és/vagy SMS-en keresztül értesítést kap a Rendelés elküldéséről.

3. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA
 
3.1. Bármely Vásárlónak lehetősége van Rendelést leadni.

3.2. Az Eladóval a kommunikáció közvetlen interakció révén vagy a weboldal „kapcsolat” részében említett címeken keresztül lehetséges. Az Eladó a kapott információkat kezelheti, anélkül, hogy magyarázatot kellene adnia ilyen téren.

3.3. A Weboldalon ismertetett Termékekkel kapcsolatos árak Ft (HUF) vannak kifejezve és tartalmazzák az ÁFA-t.

3.4. Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fedezett semmilyen más többletköltségért, ideértve, de anélkül, hogy erre korlátozódna, az illető kártyát kibocsátó bank által alkalmazott valutaátváltási díjakat abban az esetben, ha annak pénzneme nem HUF. A felelősséget e műveletért kizárólag a Vásárló vállalja.

3.5 A weboldalon szereplő Termékek leírására használt információk (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók / stb.) az Eladó részéről nem jelentenek szerződéses kötelezettséget, azokat kizárólag bemutatás céljából használják.

3.6. Egy Termék beszerzésétől számított 3 napon belül a Vásárlótól kérni fogják, hogy Értékelést írjon a megvásárolt Termékről. A kérelmet a Vásárló Saját fiókjába bevezetett e-mail címre küldik el. Ily módon a Vásárló hozzájárul a weboldal más lehetséges Vásárlója tájékoztatásához és aktívan hozzájárul új Szolgáltatások fejlesztéséhez, illetve a Termékek jellegzetességeinek minél teljesebb leírásához.

4. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

4.1. A tartalom, ideértve, de anélkül, hogy ezekre korlátozódna, a weboldalon megjelenített logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szöveget és/vagy tartalmakat az myown.hu kizárólagos tulajdonát képezi, így számára az ilyen értelemben közvetlen vagy közvetett módon (használati engedélyekkel és/vagy közzététellel) szerzett minden jog fenntartva.

4.2. A Vásárlónak nem megengedett Tartalmat lemásolni, terjeszteni, közzétenni, harmadik felek számára továbbítani, módosítani és/vagy ily módon befolyásolni, felhasználni, hozzáadni, kiállítani, befoglalni az myown.hu által szándékozott eredeti kontextustól eltérő kontextusban, továbbá tilos bármely Tartalmat a weboldalon kívül használni, tilos eltávolítani azokat a jeleket, amelyek az myown.hu-nak a Tartalom feletti szerzői jogát jelölik, valamint tilos részt venni a Tartalom sokszorosításával, módosításával vagy megjelenítésével megvalósított anyagok átküldésében, értékesítésében, terjesztésében, az myown.hu kifejezett írásos beleegyezése nélkül.

4.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Vásárló hozzáfér és/vagy hozzáférést szerez bármely eszköz révén, a Dokumentum hatálya alá tartozik, abban az esetben, ha a Tartalmat nem kíséri egy az illető és az myown.hu között megkötött sajátos és érvényes felhasználói megállapodás és az myown.hu részéről az illető Tartalom vonatkozásában nincsen megfogalmazva semmilyen hallgatólagos vagy kifejezetten meghatározott garancia.

4.4. A Vásárló a Tartalmat kizárólag személyes vagy nem kereskedelmi célokból másolhatja le, továbbíthatja és/vagy használhatja és csak abban az esetben, ha ez nem mond ellent a Dokumentum előírásaival.

5. RENDELÉS

5.1. A Vásárló a weboldalon Rendeléseket adhat le úgy, hogy a vásárlói kosárba teszi a kívánt Termékeket, majd véglegesíti a Rendelést, kifizetve azt a kifejezetten megjelölt módok valamelyikén. Ha már egyszer a vásárlói kosárba helyezte, egy Termék mindaddig megvásárolható, amíg készleten van. Egy terméknek a vásárlói kosárba helyezése, a Rendelés véglegesítése nélkül, nem vonja maga után a rendelés regisztrálását, így alapértelmezés szerint a Termék automatikus lefoglalását sem.

5.2. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló egyetért azzal, hogy az általa szolgáltatott adatok, amelyek a vásárlási eljáráshoz szükségesek, helyesek, teljesek és igazak a Rendelés leadása napján.

5.3. A Rendelés véglegesítésével a Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó felvegye vele a kapcsolatot bármely rendelkezésre álló / az Eladó által elfogadott eszköz révén, bármely olyan helyzetben, amelyben szükséges a Vásárlóval való kapcsolatfelvétel.

5.4. Az Eladó törölheti a Vásárló Rendelését, előzetesen értesítve erről a Vásárlót, anélkül, hogy bármelyik félnek a másik féllel szemben valamilyen utólagos kötelezettsége lenne vagy anélkül, hogy bármely fél a másik féltől kártérítést követelhetne.

5.5. A Vásárlónak jogában áll elállni a Szerződéstől, továbbá jogában áll visszatéríteni egy Terméket, 14 naptári napos határidőn belül, anélkül, hogy bármilyen okra hivatkozna és anélkül, hogy a szállítási díjon kívül valamilyen költséget fedeznie kellene. Így, a 34/2014. számú Sürgősségi Kormányrendelet szerint, egy Termék visszatérítési ideje attól a naptól számított 14 napos határidőn belül jár le, amely napon a Vásárló a Terméket tulajdonképpen birtokba veszi.

5.6. Abban az esetben, ha a Vásárló úgy dönt, hogy eláll a Szerződéstől, felveheti a kapcsolatot az Eladóval a contact@myown.hu e-mail címen vagy kitöltheti online a visszatérítési űrlapot, amely a következő címen áll rendelkezésre: 
https://www.myown.hu/returnare

5.7. Abban az esetben, ha a Vásárló a Szerződéstől való elállást kérelmezi, a rendelés viszont már ki van fizetve, az Eladó visszafizeti a kifizetett összeget legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül, attól a naptól számítva, hogy a Vásárló tájékoztatta az Eladót a Szerződéstől való elállási szándékáról. Az összeget a Vásárló bankszámlájára utalják vissza.

5.8. Az Eladó elhalaszthatja az összeg visszafizetését az eladott Termékek átvételéig vagy addig, amíg nem kap egy bizonylatot arról, hogy a Termékeket elküldték, abban az esetben, ha nem ajánlotta fel, hogy ő maga szerzi vissza a Termékeket (a legutolsó dátumot veszik figyelembe).

5.9. Abban az esetben, ha egy a Vásárló által rendelt Terméket az Eladó nem tud kézbesíteni, ez utóbbi értesíteni fogja erről a Vásárlót és visszafizeti a Vásárló számlájára a Termék ellenértékét, legfeljebb 7 (hét) napon belül attól a naptól számítva, hogy az Eladó tudomásul vette ezt a tényt vagy attól a naptól számítva, hogy a Vásárló kifejezetten megfogalmazta a Szerződéstől való elállási szándékát.

6. TITOKTARTÁS

6.1. Az myown.hu megőrzi az Ön által szolgáltatott bármely jellegű információ titkosságát. A szolgáltatott információkat kizárólag a jelen Dokumentumban említett feltételek között lehet felfedni.

6.2. A Vásárló a Rendeléssel/Szerződéssel kapcsolatosan nem továbbíthat harmadik felek számára semmilyen nyilvános nyilatkozatot, reklámanyagot, sajtóközleményt vagy bármely más közzétételt az Eladó írásban adott előzetes beleegyezése nélkül.

6.3. Ha Ön információkat vagy anyagokat továbbít e weboldalon keresztül, ezzel az Eladó számára biztosítja az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést, illetve az illető anyagok és információk használatához, sokszorosításához, kifüggesztéséhez, módosításához, továbbításához és terjesztéséhez való jogot. Ugyanakkor Ön egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használja, saját érdekeiből, ezeket a weboldalon keresztül továbbított információkat, ötleteket, elképzeléseket, szakismeretet vagy technikákat. Az myown.hu nem tartozik felelősséggel a leküldött információk titkosságával kapcsolatosan, ha a hatályos jogszabályok e tekintetben más előírásokat nem tartalmaznak.

7. KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK

7.1. A Vásárló bármikor módosíthatja az opciót, amely szerint egyetért az Eladóval az általános és tematikus információkat tartalmazó Kereskedelmi Kommunikáció vonatkozásában - az ajánlatokkal vagy promóciókkal kapcsolatos információkat is ideértve - úgy, hogy belép az Eladótól kapott Kereskedelmi Kommunikációban feltüntetett leiratkozási linkre.

7.2. Egy Termék beszerzése után az Eladó a Vásárlónak Kereskedelmi Közleményeket fog küldeni olyan termékjavaslatokkal, amelyeket a megvásárolt Termékkel együtt javasol használni.

7.3. Az eladó Szöveges Üzenet Platformot használ, amely a következő felhasználási feltételeknek van alávetve. A text marketinget és az Eladó részéről értesítések küldését választva, a Vásárló beleegyezik ezekbe a felhasználási feltételekbe. A Rendelés Véglegesítése oldalon a telefonszám megadása és egy Rendelés kezdeményezése által, a Vásárló beleegyezik abba, hogy Kereskedelmi Közleményeket kapjon (SMS formában) a bevásárlókosárba helyezett termékekről vagy a Rendelésre vonatkozó információkról.

SMS üzenetek küldésekor, a Vásárló telefonszáma, neve és megrendeléseivel kapcsolatos információk egy szöveges üzenetfeldolgozóhoz lesz elküldve. Ha a Vásárló le akar iratkozni az SMS üzenetekről, válaszolhat bármely az Eladótól kapott SMS üzenetre "STOP" üzenettel. A Vásárló megértette és beleegyezett abba, hogy az alternatív lemondási módok, mint más szavak használata vagy az alternatív kérelmek nem lesznek konkrét lemondási eszköznek tekintve. Bármely más kérdés esetén, egyéb információért felveheti a kapcsolatot az Eladóval.

8. SZÁMLÁZÁS - FIZETÉS 

8.1. Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben feltüntetik. Az Eladó a Vásárló számára számlát bocsát ki a kézbesített Termékekre, a Vásárló kötelessége megadni a hatályos jogszabályok szerint a számlakibocsátáshoz szükséges összes információt.

8.2. Az Eladó továbbítja a Vásárlónak a Rendeléshez tartozó és az myown.hu által értékesített Termékeket tartalmazó számlát papírhordozón, a csomagban vagy a Vásárló által a Rendelés véglegesítésekor megadott e-mail címen.

8.3. A Rendelés elküldésével a Vásárló egyetért azzal, hogy a számlákat papírhordozón a csomagban vagy elektronikus formában az elektronikus postán keresztül, a Rendelés véglegesítésekor megadott e-mail címre kapja meg.

8.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Vásárló bankkártyája adataihoz az myown.hu nem fér hozzá és azokat nem is tárolja sem az myown.hu sem pedig a weboldalba beépített fizetés feldolgozó, hanem csak a Tranzakciót engedélyező intézmény vagy egy a kártya azonosító adatainak tárolására engedélyezett más entitás, amelynek azonosító adatairól a Vásárlót tájékoztatják az adatok bevezetése előtt.

9. TERMÉKEK KÉZBESÍTÉSE

9.1. Az myown.hu által értékesített Termékek kézbesítési feltételeit a Kézbesítés részben találod meg.

9.2. Az Eladó biztosítja a Termékek megfelelő csomagolását és gondoskodik a kísérő dokumentumok elküldéséről.

9.3. Az Eladó kizárólag Magyarország területén kézbesíti a Termékeket és nyújt Szolgáltatásokat.

10. GARANCIÁK

10.1. Az myown.hu által értékesített valamennyi Termék a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikájának megfelelő garancia feltételeknek örvend. A Termékek új termékek, eredeti csomagolásban és a gyártók által engedélyezett forrásokból származnak. Minden értékesített termék vonatkozásában a termék megvásárlásától számított 30 nap garanciát nyújtanak.

11. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

11.1. A Termékek feletti tulajdonjogot a Rendelésen megjelölt helyen történő kézbesítéskor ruházzák át, miután a Vásárló fizet (kézbesítés alatt a futár által átadott szállítási okmány aláírással igazolt átvételét kell érteni).

12. FELELŐSSÉG

12.1. A Fiók létrehozásával és használatával a Vásárló vállalja a felelősséget, hogy megőrzi a Fiók adatainak (felhasználónév és jelszó) titkosságát és hogy kezeli a Fiók-hozzáférést, továbbá, a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben felel a saját Fiókjában lebonyolított tevékenységért.

12.2. A Fiók létrehozásával és/vagy a Tartalom használatával és/vagy a Rendelések leadásával az Ügyfél kifejezetten és kétségtelenül elfogadja a weboldal Felhasználási feltételeit, a Rendelés leadása napján a weboldalon közzétett utolsó frissített változatban.

12.3. Az Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy időszakosan frissítse és módosítsa a weboldal Felhasználási feltételeit annak érdekében, hogy az tükrözze a weboldal működési módjának és feltételeinek bármely módosítását vagy a törvényes követelmények bármely módosítását. Az ehhez hasonló módosítások esetében megjelenítjük a weboldalon a Dokumentum módosított változatát, ezért kérjük, időszakosan ellenőrizze e Dokumentum tartalmát.

13. ÉRTÉKELÉSEK / MEGJEGYZÉSEK ÍRÁSA

13.1. A Vásárlók Értékeléseket/Megjegyzéseket írhatnak az „Értékelések” résznél. A bejegyzett információk lehetnek pozitívak vagy negatívak és egy termék jellemzőire és használati módjára kell vonatkozzanak.

13.2. Egy adott Értékelésnek/Megjegyzésnek a weboldalon történő regisztrálása pillanatában a Vásárlók egy nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, területi szempontból korlátlan engedélyt adnak az Eladónak és feljogosítják az Eladót arra, hogy használja, sokszorosítsa, módosítsa, kiigazítsa, közzétegye, lefordítsa, terjessze és megjelenítse annak tartalmát.

14. A SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK FELDOLGOZÁSA

14.1. Kérjük, a személyes jellegű adatok feldolgozásával kapcsolatos információk megismerése céljából olvasd el az e Dokumentum részét képező Adatvédelem fejezetet.

15. SÜTIK HASZNÁLATA

15.1. Lásd az e Dokumentum részét képező Sütihasználat fejezetet.

16. VIS MAJOR

16.1. Egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettségei elmulasztásáért abban az esetben, ha a nem határidőben végzett és/vagy nem megfelelő teljesítés részben vagy teljesen valamely kényszerhelyzet miatt következett be. A kényszerhelyzet az az előreláthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak befolyásolni és amelyet nem lehet elkerülni.

16.2. Ha a bekövetkezés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül az illető esemény nem szűnik meg, bármely félnek jogában áll értesíteni a másik felet a szerződés megszűnéséről anélkül, hogy bármely fél a másik féltől kártérítést igényelhetne.

17. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY - JOGHATÓSÁG

17.1. Jelen szerződés a román jogszabályoknak van alávetve. Az Eladó és a Vásárló között felmerülő esetleges vitás ügyeket békés úton oldják meg, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket a Bukaresti megyei jogú város/ román illetékes bíróságai fogják rendezni.

 

'

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email